Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4919
Title: М ЕТОДИЧНІ ВК АЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ТА САМОСТІЙНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “маркшейдерські роботи при тунелебудуванні”
Authors: Гавриленко, Ю.М.
Стягун, А.В.
Грищенков, А.Н.
Филатова, И.В.
Keywords: колімаційна помилка
теодоліт
Місце нуля
Обчислення координат
Issue Date: 2010
Publisher: Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни “М а р к ш е й д е р с ь к і р о б о т и п р и т у н е л е б у д у в а н н і ”/ Ю.М. Гавриленко, А.В. Стягун, А.М. Грищенков, І.В. Філатова. Донецьк: ДонНТУ, 2010, 59c.
Abstract: Приведено зміст лабораторних та самостійних робіт студентів спеціальності 7.090307 “Маркшейдерська справа” з дисципліни “М а р к ш е й д е р с ь к і р о б о т и п р и т у н е л е б у д у в а н н і ”. Методичні вказівки призначені для підготовки магістрів та спеціалістів, що навчаються по формам навчання: денна, заочна, екстернат.
Description: Приведено зміст лабораторних та самостійних робіт студентів спеціальності 7.090307 “Маркшейдерська справа” з дисципліни “М а р к ш е й д е р с ь к і р о б о т и п р и т у н е л е б у д у в а н н і ”. Методичні вказівки призначені для підготовки магістрів та спеціалістів, що навчаються по формам навчання: денна, заочна, екстернат.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4919
Appears in Collections:Науково-методичні посібники кафедри маркшейдерської справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
маркшейдерські роботи при.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.