Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4819
Title: Паралельні різницеві методи розв'язання задачі Коші
Authors: Дмитрієва, Ольга Анатоліївна
Keywords: parallel simulation
Koshi problem
the cluster
step adaptation
the explicit extrapolation
the implicit extrapolation
stepwise method
сollocation points
Issue Date: 2011
Publisher: ДонНТУ
Abstract: Матеріал монографії є математичним і алгоритмічним забезпеченням базової сучасної інформаційної технології — математичного моделювання інженерних об’єктів і процесів на паралельних обчислювальних системах. В монографію введено багато нових чисельних методів, відсутніх в наявній літературі і призначених для розв’язування реальних погано обумовлених і жорстких інженерних задач, а також обчислювальних задач великої розмірності. По мірі можливого спрощена форма викладу матеріалу без втрати його строгості, повноти і значущості. Надано рекомендації щодо використання окремих чисельних процедур в інженерній практиці і наведено практичні приклади їх застосування. Викладені в монографії положення сприяють набуттю умінь обирати чисельні методи для розв’язування конкретних прикладних задач, забезпечувати необхідні умови їх застосування з погляду збіжності та стійкості, оцінювати похибки обчислень і розробляти або адаптувати необхідні алгоритми для подальшої програмної реалізації вибраних методів в високопродуктивних обчислювальних системах. Наведені підходи дозволять здійснювати розв’язування обчислювальних задач предметної галузі як за допомогою математичних пакетів, так і власних програм, а також налагоджування складних обчислювальних процедур пакетів прикладних програм математичного моделювання на конкретні особливості розв’язуваних задач. Для студентів, що отримують освіту в галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”, напрямів підготовки 050101 „Комп’ютерні науки”, 050102 “Комп’ютерна інженерія”, 050103 “Програмна інженерія”. Монографію може бути рекомендовано студентам і аспірантам усіх спеціальностей, які вивчають сучасні інформаційні технології в межах дисциплін «Чисельні методи в інформатиці», «Високопродуктивні обчислення» і т.п.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4819
ISSN: 978-966-377-104-5
Appears in Collections:Персональні архіви докторантів кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗМІСТ.pdf57,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.