Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4767
Title: Проблемы реализации межпредметных связей в техническом ВУЗЕ
Authors: Славинская, Л.В.
Николайчук, Т.И.
Keywords: МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Issue Date: 17-Dec-2011
Publisher: «Бял ГРАД-БГ», Република България, гр. София
Citation: Славинская Л.В., Николайчук Т.И. Проблемы реализации межпредметных связей в техническом ВУЗЕ // Материали за VII международна научна практична конференция «Бъдещето въпроси от света на науката - 2011», 17 - 25 декември. Том 18, Педагогически науки. България, София-2011. С. 86-88
Abstract: В статье рассмотрены проблемы преподавания математики в технических университетах и вопросы введения профессионально-прикладной составляющей в учебный процесс на математических кафедрах.
Description: The paper considers the problems of teaching mathematics at the technical universities and issues of introducing professional-applied component in the learning process in mathematics departments.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4767
ISBN: 978-966-8736-05-6
Appears in Collections:Статті кафедри обчислювальної математики і програмуванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.