Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4756
Title: Застосування маркетингових досліджень на АТП як основна вимога ринкової економіки
Other Titles: Применение маркетинговых исследований на АТП как основное требование рыночной экономики
Application of marketing researches on motor transport enterprise as the basic requirement of market economy
Authors: Кулаков, Віктор Олексійович
Макеєв, Максим Сергійович
Кулаков, Виктор Алексеевич
Макеев, Максим Сергеевич
Kulakov, V.A.
Makeyev, M.S.
Keywords: МАРКЕТИНГ
ОБСЯГ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
ТАРИФНА СИСТЕМА
МАРКЕТИНГ
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
ТАРИФНАЯ СИСТЕМА
MARKETING
TRANSPORTATION
DEPENDENCE
MARKET RESEARCH
TARIFF SYSTEM
Issue Date: 22-Jun-2007
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Кулаков В.О. Застосування маркетингових досліджень на АТП як основна вимога ринкової економіки / В.О. Кулаков, М.С. Макеєв // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ ДВНЗ ДонНТУ. - Горлівка, 2007. - № 1(4). - С. 16-20.
Abstract: Проблема застосування маркетингу на автомобільному транспорті дуже актуальна в даний момент. У статті розглядаються аспекти маркетингових досліджень на автотранспортних підприємствах як необхідного атрибута ринкових відносин. На одному з автотранспортних підприємств м. Горлівка було проведене дослідження залежності впливу факторів на збільшення обсягу перевезень. На основі отриманих результатів було розраховане рівняння, що описує існуючу залежність. Результатом досліджень стали розроблені рекомендації з удосконалення системи застосованих тарифів та впровадженням маркетингової стратегії. Застосування маркетингу дозволяє підприємству виявити переваги й зміцнити свій стан на ринку.
Description: The problem of marketing application at the motor transport is very urgent in the present moment. The article the aspects of marketing researches at the motor transport enterprises an essential attribute of the market relations are considered. The research of the factors influence dependence on the transportation bulking at once of Gorlovka motor transport enterprises was carried out. On basis of the obtained results the equation describing the arisen dependence is calculated. As the research results are the developed recommendations on the system improvement of present tariffs and the marketing strategy introduction. The marketing application allows the enterprise to reveal advantages and to strengthen its position at the market.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4756
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Макєєв А.Ю.
Публікації кафедри "Менеджмент організацій"
№1 (2007-4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кулаков.pdf427,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.