Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4445
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ (КУРСОВОЇ) РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТРОЛОГІЯ» (для студентів заочного факультету напряму підготовки: 6.050802 «Електронні пристрої та системи» - ЕлС)
Authors: Коренєв, В.Д.
Коренев, В.Д.
Keywords: Вимірювання
Похибка
Багаторазове вимірювання
Непряме вимірювання
Похибка випадкова
Issue Date: 2011
Publisher: Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ»
Citation: Методичні вказівки до контрольної (курсової) роботи з дисципліни «Метрологія» (для студентів заочного факультету напряму підготовки: 6.050802 «Електронні пристрої та системи» - ЕлС) / Уклад.: В.Д. Коренєв - Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – 30 с.
Abstract: Містять основні положення теорії, які використовуються при виконанні завдань контрольної (курсової) роботи; вимоги до змісту й оформленню звіту з роботи; приклади до завдань, завдання на роботу, рекомендовану літературу, довідкові таблиці. Припускають застосування ПЕОМ при статистичній обробці матеріалів завдань. Призначені для надання допомоги студентам при виконанні контрольної (курсової) роботи з дисципліни.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4445
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри ЕТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
М. Вк. до РГР для ЗФ.pdf405,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.