Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4444
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи «Аналіз режиму роботи електронного кола графоаналітичним методом» (для студентів напрямків 6.050802 «Електронні пристрої та системи», 6.051003 «Приладобудування»)
Authors: Коренєв, В.Д.
Коренев, В.Д.
Keywords: Вольт-амперна характеристика
Струм електричний
Лінія навантаження
Метод графоаналітичний
Issue Date: 2008
Publisher: Донецьк: ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до курсової роботи «Аналіз режиму роботи електронного кола графоаналітичним методом» (для студентів напрямків 6.050802 «Електронні прилади та системи» і 6.051003 «Приладобудування» всіх форм навчання) /Сост. В.Д.Коренєв – Донецьк: ДонНТУ, 2008 – 34с.
Abstract: Містять опис основних положень теорії аналізу режиму електронного кола графоаналітичним методом, приклади виконання розрахунків за визначенням характеристик підсилювальних каскадів, варіанти завдань на курсову роботу, вимоги до змісту і оформлення пояснювальної записки. Призначені для надання допомоги студентам у вивченні методів аналізу і розрахунку електронних схем, при виконанні курсової роботи, індивідуальних завдань і дипломних проектів. Розраховані на студентів напрямів підготовки 6.050802 «Електронні прилади та системи» і 6.051003 «Приладобудування», що вивчають дисципліни «Аналіз електронних схем» та «Методи розрахунку елек-тронних схем».
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4444
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри ЕТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
кКР_АЕС Коренев.pdf408,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.