Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4442
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахункової (контрольної) роботи «Розрахунок резистивного моста термометру електричного опору» з дисципліни «Техніка фізичного експерименту»
Authors: Коренєв, В.Д.
Коренев, В.Д.
Keywords: Температура
Похибка
Міст неврівноважений
Апроксимація
Міст резистивний
Issue Date: 2008
Publisher: Донецьк: ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до розрахункової роботи «Розрахунок резистивного моста термоме-тру електричного опору» з дисципліні “ТЕХНІКА ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ” (для сту-дентів спеціальностей 7.090803 «Електронні системи», 7.090902 «Наукові, аналітичні і екологі-чні прилади і системи» всіх форм навчання)/Укладач доц. Коренєв В.Д. - Донецьк: ДонНТУ, 2008- 7 с. (0,58 др. с.)
Abstract: Містять завдання на розрахункову (контрольну) роботу, основні положення теорії, які використовуються при виконанні роботи, методику і порядок виконання роботи, довідкові матеріали, вимоги до змісту звіту з роботи, перелік рекомендованої літератури. Передбачають застосування ПЕОМ при виконанні розрахунків і оформлені звіту. Призначені для надання допомоги студентам при виконанні індивідуальних розрахункових робіт.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4442
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри електронної техніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МУ к КР по ТФЭ-1.pdf187,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.