Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4331
Title: Тенденції розвитку автобусобудування України
Other Titles: Тенденции развития автобусостроения Украины
Bus Production Trends in Ukraine
Authors: Рубан, Дмитро Петрович
Рубан, Дмитрий Петрович
Ruban, D.P.
Keywords: АВТОБУСОБУДУВАННЯ
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ АВТОБУСІВ
АВТОБУСОСТРОЕНИЕ
ТЕХНИКО-ЕКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОБУСОВ
BUS PRODUCTION
BUS OPERATIONAL FACTORS
Issue Date: 25-Jun-2008
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Рубан Д.П. Тенденції розвитку автобусобудування України / Д.П. Рубан // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ ДонНТУ. - Горлівка, 2008. - № 1(6). - С. 144-148.
Abstract: Проведено аналіз тенденцій автобусобудування України. Наведено порівняльні характеристики виробництва автобусів. Виявлено автобусні заводи, які, в першу чергу, потребують поліпшення техніко-експлуатаційних показників автобусів.
Description: The analysis of the bus production trends in Ukraine is conducted. Comparison characteristics of the bus production are given. Enterprises on the bus production which are first to upgrade bus operational factors are marked.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4331
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:№1 (2008-6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рубан.pdf4,59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.