Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4278
Title: Оцінка безпеки руху на пересіченнях міського типу на одному рівні за режимами роботи світлофорного об’єкту
Other Titles: Оценка безопасности движения на пересечениях городского типа в одном уровне по режимам работы светофорного объекта
Estimation of Traffic Safety on Crossings of City Type in One Level on Operating Modes Traffic Light of Object
Authors: Литвин, Антоніна Олександрівна
Дудніков, Олександр Миколайович
Литвин, Антонина Александровна
Дудников, Александр Николаевич
Litvin, А.А.
Dudnikov, А.N.
Keywords: ПЕРЕСІЧЕННЯ ДОРІГ
ЗАСІБ ТРАНСПОРТНИЙ
ОБ’ЄКТ СВІТЛОФОРНИЙ
РЕЖИМ РОБОТИ
ПОДІЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОГ
СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ
ОБЪЕКТ СВЕТОФОРНЫЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ
ПРОИСШЕСТВИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ
CROSSING ROADS
MEANS TRANSPORT
OBJECT TRAFFIC LIGHT
AN OPERATING MODE
INCIDENT ROAD AND TRANSPORT
Issue Date: 25-Jun-2008
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Литвин А.О. Оцінка безпеки руху на пересіченнях міського типу на одному рівні за режимами роботи світлофорного об’єкту / А.О. Литвин, О.М. Дудніков // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ ДонНТУ. - Горлівка, 2008. - № 1(6). - С. 82-87.
Abstract: У роботі розглядається проблема підвищення безпеки руху на пересіченнях доріг на одному рівні зі світлофорним регулюванням. Сформульовані підходи до оцінки станів руху на пересіченні доріг відповідно до режимів роботи світлофорного об’єкту. Запропонована методика розрахунку імовірної кількості дорожньо-транспортних подій продовж року відповідно до режимів роботи світлофорного об’єкту на пересіченні.
Description: In work the problem of increase of traffic safety on crossings of roads in one level with traffic light regulation is considered. Approaches to an estimation of conditions of movement on crossing of roads according to operating modes traffic light object are formulated. The design procedure of possible amount of road and transport incidents within a year in view of operating modes traffic light object on crossing is offered.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4278
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Транспортні технології"
№1 (2008-6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Литвин Дудников.pdf439,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.