Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4275
Title: Формування конфігурації проектів організаційно-технологічних систем відновлення ресурсу автотранспортних засобів
Other Titles: Формирование конфигурации проектов организационно-технологических систем возобновления ресурса автотранспортных средств
Projects Configuration Forming of the Technological-Organizational Systems of the Vehicles Resource Renovation
Authors: Левківський, Олександр Петрович
Амуров, Володимир Іванович
Туриця, Олександр Олександрович
Левковский, Александр Петрович
Амуров, Владимир Иванович
Туриця, Александр Александрович
Levkovskiy, A.P.
Amurov, V.I.
Turitsya, O.O.
Keywords: ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
АВТОРЕМОНТНЕ ВИРОБНИЦТВО
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОРЕМОНТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
VEHICLE OPERATION
VEHICLE REPAIR SERVICE
Issue Date: 25-Jun-2008
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Левківський О.П. Формування конфігурації проектів організаційно-технологічних систем відновлення ресурсу автотранспортних засобів / О.П. Левківський, В.І. Амуров, О.О. Туриця // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ ДонНТУ. - Горлівка, 2008. - № 1(6). - С. 78-81.
Abstract: В роботі розглянуто організаційно-технологічні засади забезпечення роботоздатності АТЗ в процесі експлуатації. Проведено дослідження щодо підходів до формування конфігурації проектів організаційно-технологічних систем відновлення ресурсу АТЗ за сучасних умов розвитку авторемонтного виробництва.
Description: Technological-organizational principles of avtomobile working capacity on stream provision are considered. The approach research to the configuration forming of the technological-organizational systems of the ATS resource renovation in the modern conditions of the vehicle repair service development is carried out.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4275
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:№1 (2008-6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Левкивский Амуров.pdf401,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.