Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4203
Title: Розробка та дослідження серверних модулів для порталу моделювання ДонНТУ
Other Titles: Разработка и исследование серверных модулей для портала моделирования ДонНТУ
Development and research of server modules for the modelling portal DonNTU
Authors: Анопрієнко, О.Я.
Іваниця, С.В.
Соловей, О.О.
Keywords: Flash-модель
клієнт-серверна архітектура
Issue Date: 2011
Publisher: ДонНТУ
Citation: Анопрієнко О.Я., Іваниця С.В., Соловей О.О. Розробка та дослідження серверних модулів для порталу моделювання ДонНТУ // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серiя "Проблеми моделювання та автоматизації проектування" (МАП-2011). Випуск 10 (197) - Донецьк: ДонНТУ. – 2011. С. 183-190.
Abstract: Розглянуто розробку серверних модулів для порталу моделювання ДонНТУ. Проведено дослідження впливу отриманих даних на продуктивність веб-ресурсів. У ході дослідження розроблена клієнт-серверна flash-модель WebTest, яка дозволяє збирати статичні дані для їх подальшого використання у визначенні ефективності веб-ресурсів та розробки моделі навантажувальної здатності. Проведено порівняльний аналіз швидкодії веб-ресурсу в залежності від конфігурації мережі сервера.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4203
Appears in Collections:Публикации и доклады Аноприенко А.Я.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2011-anopriyenko-ivanitsa-solovey-server-modules-sim.pdf704,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.