Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4187
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теорія перешкодостійкого кодування»/ (для студентів спеціальності 7.091501)/ Скл.: О.М.Дяченко. - Донецьк: ДонНТУ, 2007. – HTML-формат (на електронному носії №18, прот. №7 від 20.06.07)
Authors: Дяченко, Олег Николаевич
Keywords: перешкодостійке кодування
кодер
декодер
циклічний код
Issue Date: 20-Jun-2007
Publisher: ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Теорія перешкодостійкого кодування»/ (для студентів спеціальності 7.091501)/ Скл.: О.М.Дяченко. - Донецьк: ДонНТУ, 2007. – HTML-формат (на електронному носії №18, прот. №7 від 20.06.07)
Abstract: Розглядаються питання розробки групового коду, коду Хеммінга і циклічного коду Хеммінга і проектування кодерів і декодерів на основі застосування САПР «ACTIVE-HDL». Наведено порядок виконання і приклади виконання лабораторних робіт.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4187
Appears in Collections:Навчально-методичні публікації кафедри комп'ютерної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МУ ЛР ТПК UA PDF P.pdf781,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.