Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4182
Title: Конспект лекцій з курсу “Теорія перешкодостійкого кодування” (для студентів спеціальності 7.091502 “Комп'ютерні системи та мережі”)/ Скл.: О.М.Дяченко - Донецьк: ДонНТУ, 2011. - 85 с. (на електронному носії № 75, прот. № 1 від 13.01.11)
Authors: Дяченко, Олег Николаевич
Keywords: перешкодостійке кодування
кодер
декодер
лінійні коди
Issue Date: 13-Jan-2011
Publisher: ДонНТУ
Citation: Конспект лекцій з курсу “Теорія перешкодостійкого кодування” (для студентів спеціальності 7.091502 “Комп'ютерні системи та мережі”)/ Скл.: О.М.Дяченко - Донецьк: ДонНТУ, 2011. - 85 с. (на електронному носії № 75, прот. № 1 від 13.01.11)
Abstract: Викладено основи теорії перешкодостійкого кодування інформації. Розглянуто найбільше широко розповсюджені в цей час методи кодування - з використанням блокових і деревоподібних лінійних кодів, а також методи їхнього декодування. Наведено велику кількість практичних завдань, що дозволяють закріпити досліджуваний матеріал. В результаті вивчення дисципліни студенти отримають знання про тенденції розвитку науки та техніки в галузі перешкодостійкого кодування інформації; актуальні проблеми теорії перешкодостійкого кодування; основні терміни та визначення; принципи побудови кодів, що виявляють та виправляють помилки; способи побудови функціональних та принципових схем кодуючих та декодуючих пристроїв циклічних кодів; методи дослідження кодерів та декодерів, проведення порівняльного аналізу їх коригувальних здібностей; методи пошуку оптимальних рішень; математичні методи розв'язання задач, в тому числі i формалізованих методів, орієнтованих на використання ЕОМ.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4182
Appears in Collections:Навчально-методичні публікації кафедри комп'ютерної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyachenko TPK UA PDF P.pdf2,75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.