Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4177
Title: Формалізація виробничих процесів автосервісних підприємств
Other Titles: Формализация производственных процессов автосервисных предприятий
The Formalization of Vehicle Care Enterprises‘ Production
Authors: Ларін, Олександр Миколайович
Субочев, Олександр Іванович
Погорєлов, Михайло Григорович
Ларин, Александр Николаевич
Субочев, Александр Иванович
Погорелов, Михаил Григорьевич
Larin, A.N.
Subochev, A.I.
Pogorelov, M.G.
Keywords: ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС
АВТОСЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО
РУХОМИЙ СКЛАД
ВХІДНИЙ ПОТІК ВИМОГ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
АВТОСЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
ВХОДЯЩИЙ ПОТОК ТРЕБОВАНИЙ
VEHICLES
MASS SERVICE SYSTEM
PRIORITY MANAGEMENT
IMITATION SIMULATION
Issue Date: 24-Dec-2007
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Ларін О.М. Формалізація виробничих процесів автосервісних підприємств / О.М. Ларін, О.І. Субочев, М.Г. Погорєлов // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ ДонНТУ. - Горлівка, 2007. - № 2(5). - С. 56-60.
Abstract: Формалізована схема опису виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) автомобілів в автосервісних підприємствах подається як перехідна ланка від змістовного опису об’єкта до його елементарної моделі. Формалізований опис виробництва ТО і Р поділяється на формалізований опис зовнішнього середовища і безпосередньо системи технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Наведено перелік параметрів, що характеризують вхідний потік вимог і їх символьний опис. Схарактеризовано показники функціонування виробництва ТО і Р, сформовані у дві групи. Перша група описує використання ресурсів технічного обслуговування і ремонту автомобілів, друга група — процес обслуговування заявок.
Description: The formalized description scheme of vehicle care enterprises‘ production service and repair of automobiles is presented as a transition link from the substantial description of the object to its elementary model. The vehicle care enterprises‘ production service and repair of the automobiles formalized description is divided into external environment and technical service and repair of automobiles as it is. The parameters list characterizing the incoming flow of requirement and their symbolic description is given. The functioning indices list of vehicle care enterprises‘ production service and repair of automobiles generated in two groups are characterized. The first group describing technical maintenance service and automobile repair resources use, the second group — the applications service process.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4177
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Автомобільний транспорт"
№2 (2007-5)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ларин.pdf402,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.