Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3839
Title: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ДОНЕЦКЕ И ОБЛАСТИ
Authors: Приходченко, Б.В.
Тарасюк, В.П.
Keywords: информационно-измерительная система
методы интеллектуального и нечеткого управления
Issue Date: May-2010
Publisher: ДонНТУ
Citation: Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали V науково- практичної конференції. м. Донецьк, 25-27 травня 2010 р. – Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2010.- 973 с.
Abstract: У статті розглянуті особливості водовідведення та очищення стічних вод, урбанізованих територій з оцінкою водогосподарської ситуації м. Донецька і проведено пошук засобів її поліпшення. Запро- поновано використовувати нейронну мережу з використанням елементів нечіткої логіки, як основу комп'ютерної системи управління технологічним процесом біологічного очищення стічних вод
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3839
Appears in Collections:Матеріали V науково-практичної конференції 2010 р.
Матеріали конференцій і семінарів кафедри ЕТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
s6_26_prihodchenko.pdf460,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.