Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3794
Title: ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ВОДНИХ ЕМУЛЬСІЙ ПРОЦЕСУ КОКСУВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ШИХТИ
Authors: Пульникова, Ю.В.
Крутько, І.Г.
Keywords: ПГХ
дисперсійний аналіз
очищення стічних вод
відстійник
Issue Date: May-2010
Publisher: ДонНТУ
Citation: Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали V науково- практичної конференції. м. Донецьк, 25-27 травня 2010 р. – Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2010.- 973 с.
Abstract: Проведено визначення фракційного складу смолистих речовин аміачних вод процесу високотемпературного піролізу вугільної шихти. Показано, що смолиста дисперсна фаза складається переважно з ароматичних вуглеводнів, що мають суттєвий вплив на стійкість кам’яновугільних емульсій.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3794
Appears in Collections:Матеріали V науково-практичної конференції 2010 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
s5_11_pulnikova.pdf378,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.