Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3784
Title: МУРАШИНИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЛЯНКИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВАо планування роботи виробничої ділянки машинобудівного підприємства. Описано математичну постановку завдання, обрані критерії оптимізації. За- пропонований граф для моделювання роботи ділянки й знаходження оптимальних розкладів роботи встаткування
Authors: Ченгар, О.В.
Скобцов, Ю.О.
Секірін, О.І.
Keywords: автоматизовані системи
технологічні операції
Технологічний маршрут
Критерії оптимальності
Issue Date: May-2010
Publisher: ДонНТУ
Citation: Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали V науково- практичної конференції. м. Донецьк, 25-27 травня 2010 р. – Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2010.- 973 с.
Abstract: Сформульована задача оптимізації оперативного планування роботи виробничої ділянки машинобудівного підприємства. Описано математичну постановку завдання, обрані критерії оптимізації. Запропонований граф для моделювання роботи ділянки й знаходження оптимальних розкладів роботи встаткування.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3784
Appears in Collections:Матеріали V науково-практичної конференції 2010 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
s4_05_chengar.pdf730,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.