Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3783
Title: ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Хобта, В.М.
Руднєва, О.Ю.
Keywords: екологізація проми- слових підприємств
принцип Парето
еколого-економічні показники
ретроспективний аналіз
Issue Date: May-2010
Publisher: ДонНТУ
Citation: Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали V науково- практичної конференції. м. Донецьк, 25-27 травня 2010 р. – Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2010.- 973 с.
Abstract: Запропоновано рекомендації щодо формування інформаційної системи еколого-економічних показників для оцінки екологічних аспектів виробничої діяльності машинобудівного підприємства, яка забезпечуватиме базу для прийняття відповідних управлінських рішень в напрямку екологізації виробництва
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3783
Appears in Collections:Матеріали V науково-практичної конференції 2010 р.
Тези доповідей співробітників кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
s4_04_hobta.pdf422,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.