Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3505
Title: ПРОЦЕСИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ В РОЗВЕДЕНИХ РОЗЧИНАХ Nb6O198––WO42––H+–H2O ПРИ СПІВВІДНОШЕННІ CNb:CW=5:1
Other Titles: COMPLEXATION PROCESSES IN THE DILUTE SOLUTIONS Nb6O198––WO42––H+–H2O AT CNb:CW=5:1 RATIO
Authors: Розанцев, Георгій Михайлович
Вавілова, Світлана Михайлівна
Дробишев, Є.Ю.
Семенова, К.О.
Keywords: ізополініобовольфрамат-аніони
математичне моделювання
ізополіметалати
Issue Date: 2011
Publisher: ДВНЗ «ДонНТУ»
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Хімія і хімічна технологія. – 2011. – Вип.17(187). – С.10-15.
Series/Report no.: Хімія і хімічна технологія;
Abstract: Методом рН-потенціометричного титрування досліджено можливість утворення аніонів при підкисленні розведених розчинів Nb6O198––WO42––H+–H2O. Інтерпретацію експериментального матеріалу проведено методом математичного моделювання за допомогою комп’ютерної програми CLINP 2.1. На основі отриманих концентрацій усіх присутніх в розчині іонів побудовано їх діаграми розподілу, розраховано концентраційні та термодинамічні константи й запропоновано схему аніонних переходів при підкисленні розчинів у досліджуваних системах.
Description: The condensation processes in the system Nb6O198––WO42––H+–H2O with the CNb:CW=5:1 ratio with different ionic strengths and concentration of =110–3 mole/L were studied by pH-potentiometric and mathematic modeling methods. The diagrams of ionic forms distribution in acidified solutions were built. The concentration and thermodynamic constants of mixed isopoly niobotungstate anions formation were calculated using CLINP 2.1 software.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3505
ISSN: 2074-6652
Appears in Collections:Випуск 17(187)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozantsev.pdf494,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.