Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3441
Title: Діяльнісний підхід до діагностики якості знань з загальної хімії у технічному університеті
Authors: Шейко, С.Г.
Keywords: діяльнісний підхід
діагностика знань студентів з загальної хімії
Issue Date: 2007
Publisher: Міністерство освіти і науки України
Citation: Шейко С.Г. Діяльнісний підхід до діагностики якості знань з загальної хімії у технічному університеті. // Проблеми освіти: науково-методичний збірник. - Київ, 2007. - №50. С.79-83.
Abstract: Розглянутий діяльнісний підхід до організації навчального процесу, розроблений і запропонований московськими психологами у другій половині XX століття. На протязі багатьох років (приблизно 20) діяльнісний підхід використовується для діагностики знань студентів з загальної хімії. В білети для поточного і підсумкового контролю знань включаються тільки задачі, теоретичні і практичні. Приведені приклади задач. При діагностиці знань перевіряється, чи досягло хімічне мислення студентів рівня використання теоретичних знань для розв`язування предметних задач, тобто рівня репродуктивної діяльності, основу якої складають логічні висновки і алгоритмічні дії.
Description: Рассмотрен деятельностный подход к организации учебного процесса, разработанный и предложенный московскими психологами во второй половине XX века. На протяжении многих лет (приблизительно 20) деятельностный подход применяется для диагностики знаний студентов по общей химии. В билеты для текущего и итогового контроля знаний включаются только задачи, теоретические и практические. Приведены примеры задач. При диагностике знаний проверяется, достигло ли химическое мышление студентов уровня применения теоретических знаний для решения предметных задач, то есть уровня репродуктивной деятельности, основу которой составляют логические выводы и алгоритмические действия.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3441
Appears in Collections:Наукові статті кафедри загальної хіміїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.