Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3416
Title: Регіональні мегауніверситети: сценарії майбутнього в національному і світовому контексті
Authors: Мінаєв, О.А.
Анопрієнко, О.Я.
Keywords: Мегауніверситети
Парадигми освіти
Дистантна освіта
Issue Date: 2000
Publisher: НТУУ "КПИ"
Citation: 203. Мінаєв О.А., Анопрієнко О.Я. Регіональні мегауніверситети: сценарії майбутнього в національному і світовому контексті // Role of Universities in the Future Information Society. RUFIS 2000. National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine 2000.
Abstract: Постіндустріальне інформаційне суспільство неминуче породжує ідеал загальної вищої освіти, суть якого полягає в повній демократизації доступу до знань і надання можливості практично всім бажаючим в отриманні максимально повної освіти. Технічною основою переходу до нової парадигми є глобальна інфраструктура Інтернет. Вона ж, фактично, нарівні з масовою комп'ютеризацією є і головною причиною переходу до загальної вищої освіти. Найбільш адекватною відповіддю на новий виклик можуть стати так звані мегауніверситети, основою формування і розвитку яких є різні форми дистантної освіти. Завдяки новим технологіям мегауніверситети можуть стати в найближчому майбутньому найбільш економічним і ефективним типом вищих учбових закладів. Основою освіти майбутнього може стати своєрідна дистантно-традиційна форма, що буде реалізацією на якісно новому етапі очно-заочного навчання. Саме на цій основі найбільш ймовірно формування регіональних мегауніверситетів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3416
Appears in Collections:Публикации и доклады Аноприенко А.Я.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2000-minaev-anopriyenko-megauniversity-rufis-kiew.pdf255,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.