Please use this identifier to cite or link to this item: https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/33809
Title: Аналіз архітектур нейромереж для вирішення задач розпізнавання та прогнозування
Authors: Жуковська, Д.О.
Keywords: штучний інтелект
нейромережа
прогнозування
розпізнавання
Issue Date: Dec-2022
Publisher: Луцьк: ДонНТУ
Citation: Жуковська, Д.О. Аналіз архітектур нейромереж для вирішення задач розпізнавання та прогнозування / Д.О. Жуковська // «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 1 грудня 2022 р. – Луцьк: ДВНЗ ДонНТУ, 2022. – С. 31-34.
Abstract: У роботі досліджено різні класифікації відомих на сьогоднішній день штучних ней- ронних мереж та завдань, які вирішуються різними архітектурами нейромереж. Розгля- нуто програмні середовища, що дозволяють будувати стимуляційні моделі з використан- ням нейромережних архітектур. Проведено аналіз у середовищі MATLAB Neural Network Toolbox з використання різних архітектур нейронних мереж, складена порівня- льна характеристика видів та результати роботи з пошуку найбільш відповідних нейрон- них мереж.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/33809
Appears in Collections:Матеріали VIII науково-практичного форума 2022 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhukovska-31-34.pdf810,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.