Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/33444
Title: Дослідження особливостей безпроводових засобів передачі даних для телекомунікаційних мереж спеціального призначення
Other Titles: WIRELESS DATA TRANSMISSION FOR SPECIAL PURPOSES TELECOMMUNICATION NETWORKS
Authors: Воропаєва, Анна Олександрівна
Тарасюк, В.П.
Ступак, Г.В.
Voropaeva, А.
Tarasyuk, V.
Stupak, G.
Keywords: мережі спеціального призначення
радіохвилі
напруженість електричного поля
коефіцієнт корисної дії
Issue Date: Nov-2021
Publisher: Красноармійськ: ДонНТУ
Citation: Воропаєва, А.О. Дослідження особливостей безпроводових засобів передачі даних для телекомунікаційних мереж спеціального призначення / А.О. Воропаєва, В.П. Тарасюк, Г.В. Ступак // Вісті Донецького гірничого інституту : всеукр. наук.-техн. журн. гірн. профілю. – Красноармійськ: ДонНТУ, 2015. – №1(36)-2(37). - С. 64-69. – Бібліогр.: 8 назв.
Abstract: Розглянуто особливості безпроводової передачі сигналів у мережах спеціального призначення. Описано основні перешкоди впровадження безпроводових технологій в мережі спеціального призначен- ня. Наведено математичний апарат передачі радіохвиль в підземних умовах, який аналізує основні зале- жності напруженостей електричного поля, коефіцієнта корисної дії приймального фідерного тракту від відстані передачі. Розроблено модель для дослідження напруженості поля, яка дає можливість проаналі- зувати реакцію вихідних характеристик при зміні потужності передатчика
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/33444
ISSN: 1999-98IX
Appears in Collections:Наукові праці співробітників кафедри Автоматики і телекомунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Воропаєва А.О..pdf262,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.