Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3308
Title: ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ НА ОСНОВЕ КОЛЛЕКТИВА РАСПОЗНАЮЩИХ АВТОМАТОВ
Authors: Федяев, О.И.
Бондаренко, И.Ю.
Keywords: распознавание речи
коллектив распознающих автоматов
речевой интерфейс
Issue Date: 5-Oct-2011
Publisher: Донецкий национальный технический университет
Citation: О.И. Федяев, И.Ю. Бондаренко. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ НА ОСНОВЕ КОЛЛЕКТИВА РАСПОЗНАЮЩИХ АВТОМАТОВ. Материалы 4-й международной научно-технической конференции "Моделирование и компьютерная графика - 2011". Донецк, 5-8 октября 2011 г. Стр. 309-316.
Abstract: У даній статті за допомогою апарату теорії інформації показана принципова доцільність створення системи автоматичного розпізнавання усного мовлення на основі методів колективного розпізнавання. Проаналізовані різні засоби організації окремих автоматів, що розпізнають, у колектив. Розроблена обчислювальна структура системи розпізнавання фонем злитого мовлення, у якій для формування колективу застосовується метод bagging, а для реалізацій автоматов, що розпізнають, використовуються штучні нейронні мережі. Виконані експериментальні дослідження, що спрямовані на оцінювання точності роботи такої системи.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3308
Appears in Collections:Моделирование и компьютерная графика - 2011
Публікації у збірниках праць конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
c_55.pdf422,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.