Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32891
Title: Розробка та дослідження ультразвукової інформаційно- вимірювальної системи вологості зерна
Other Titles: Development and research of the ultrasonic information-measuring system of grain moisture
Authors: Бичкова, Світлана Сергіївна
Keywords: інформаційно-вимірювальна система
зерно
вологість
точність
акустичний сигнал
Issue Date: May-2021
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Бичкова, С.С. Розробка та дослідження ультразвукової інформаційно- вимірювальної системи вологості зерна : випускна кваліфікаційна робота … магістра : 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Бичкова Світлана Сергіївна. – Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2021. – 87 с.
Abstract: Для підготовки зерна до подрібненням проводиться гідротермічна обробка зерна, де однією з основних і пріоритетних операцій є прецизійне вимірювання вологості зернової маси й додавання розрахованої кількість води для отримання певної вологості зерна. Саме з цієї причини має відбуватись безперервний розвиток технічних засобів інформаційно-вимірювальної техніки контролю вологості зерна в технологічній лінії млинів. Таким чином, створення інформаційно-вимірювальної системи прецизійного й оперативного моніторингу вологості зернової продукції є актуальним завданням. Основна мета кваліфікаційної роботи магістра полягає в науковому обґрунтуванні шляхів побудови ультразвукових інформаційно-вимірювальних систем вологості зерна. Об'єкт дослідження – інформаційно-вимірювальна система моніторингу вологості зерна під час його зберігання. Предмет дослідження – методи, способи та апаратно-програмні компоненти підвищення ефективності процесу інформаційно-вимірювального моніторингу вологості зерна під час його зберігання. Методи дослідження: методи математичного й інформаційно- вимірювального моделювання, синтез архітектури інформаційно- вимірювальних систем, Інтернет речей, бездротові сенсорні мережі, теорія точності та концепція невизначеності. 7 У випускній кваліфікаційній роботі магістра досягнута основна мета дослідження за рахунок розробки структурно-алгоритмічного забезпечення та імітаційних комп'ютерних випробувань ультразвукової інформаційно- вимірювальної системи вологості зерна.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32891
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_м_IBTз19_Бичкова_СС.pdf1,95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.