Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32791
Title: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАКЛАДНИХ МАСИВІВ
Other Titles: EXPERIMENTAL RESEARCH OF PHYSICO-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF INSTALLATION ARRIVALS
Authors: Іорданов, Ігор В'ячеславович
Сімонова, Юлія Ігорівна
Петренко, Андрій Віталійович
Король, Антон В’ячеславович
Подкопаєв, Євген Сергійович
Каюн, Олексій Петрович
Єфремов, Олег Ігорович
Keywords: вуглепородний масив
насипна щільність
компресійне стиснення
гранулометричний склад
деформація
навантаження
Issue Date: May-2020
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Іорданов І.В., Сімонова Ю.І., Петренко А.В., Король А.В., Подкопаєв Є.С., Каюн О.П. Єфремов О.І. Експериментальні дослідження фізико-механічних характеристик закладних масивів// Вісті Донецького гірничого інституту, м.Покровськ, 2020, №1(46), с.45-57.
Series/Report no.: 1;(46)
Abstract: Мета роботи. Дослідження фізико-механічних характеристик закладних масивів, призначених для підтримання бічних порід у вуглепородному масиві, що вміщує виробки. Методи. Для досягнення поставленої мети були виконані експерименти на зразках із породи різного гранулометричного складу, які піддавалися компресійному стисненню. Результати. В результаті виконаних досліджень визначені фізико-механічні характеристики закладних масивів із породи різного гранулометричного складу. Встановлено, що зміна пустотності закладних масивів при компресійному стисненні, в цілому залежить від величини вертикальних нормальних напружень та розміру фракції породи, їх процентного співвідношення в загальному обсязі. При вертикальних відносних деформаціях, коли розширення закладного масиву в сторони неможливе, зменшення кубатури відбувається за рахунок перепакування частинок породи при незмінному обсязі твердої частини. При цьому, чим неоднорідна порода, тим ефективніше процес перепакування. В умовах одновимірної задачі, питома робота при стисканні, що витрачається на деформування одиниці об'єму закладного масиву, збільшується в міру зменшення насипної щільності дробленої породи, коли коефіцієнт ущільнення приймає максимальні значення. Чим більше робота деформації, тим більше модуль стиснення закладного масиву. Напружено- деформований стан закладних масивів, визначається величиною стискаючої сили, насипної щільності породи і компресійного модуля деформації. Новизна. Доведено, що при компресійному стисненні закладних масивів із породи, значення модуля деформації змінюються по параболічній залежності і обумовлюються гранулометричним складом вихідного матеріалу. При наявності у вихідному закладному матеріалі неоднорідних фракцій породи, значення компресійного модуля приймають мінімальні значення і збільшуються, по мірі зміни насипної щільності. Причому, чим менше фракція породи, тим більше її насипна щільність і значення компресійного модуля деформації закладного масиву. Практична значимість. Для підтриманння магістральних або дільничих виробок при способі управління покрівлею закладкою виробленого простору, необхідно забезпечити неоднорідність гранулометричного складу використовуваної породи. Дотримання цієї вимоги, забезпечить максимальне стиснення закладного масиву і плавний прогин бічних порід у виробленому просторі, при розвантаженні вуглепородного масиву, що вміщує виробки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32791
ISSN: 1999-981X
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри РРКК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JDMI_1_2020.pdf1,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.