Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3270
Title: Використовування алгоритмів теорії самоорганізації в інформаційно–вимірювальних системах
Other Titles: Use of algorithms of theory of organization in informatively the measuring systems.
Authors: Тарасюк, В.П.
Головіна, А.К.
Tarasuk V.P.
Golovina А.К.
Keywords: індуктивний метод самоорганізації
метод МГОА
теорема неповноти Геделя
informatively-measuring system
algorithms of theory
useful signs
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. Випуск 129(14)/ Редкол.: Башков Є.О. (голова) та ін. — Донецьк: ДонНТУ, 2008. — 211 с.
Abstract: У статті показано, що реалістичний підхід до використовування алгоритмів самоорганізації в задачі синтезу ІТ обробки сигналів, заснований на двохетапному рішенні задачі. Перший етап передбачає перехід від початкового простору спостережень до обґрунтованого набору потенційно корисних ознак (потенційних регрессоров) на основі наявної апріорної інформації або розумних евристик. В результаті на другому етапі застосування алгоритмів МГОА дозволяє сконструювати моделі оптимальної складності, дозволяючи побічно оцінювати параметри об'єкту і діагностувати його функціональний стан з урахуванням зовнішнього доповнення, яке вибирається адекватно задачі, з урахування погрішності і точності безпосередніх вимірювань.
Description: It is shown that in the conditions of limited a priori information the synthesis of the informatively-measuring system can be based on two stages: constructing potential useful signs and organization of models. Practical results confirmative efficiency of the use of algorithms of theory of organization at the decision of the intricate applied problems are resulted.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/3270
Appears in Collections:Випуск 15 (130)
Статті кафедри ЕТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarasuk.pdf134,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.