Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32322
Title: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ЕРГОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ
Other Titles: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Організаційно-технічне та ергономічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць» (для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» усіх форм навчання)
Authors: Біла, Неля Степанівна
Андрєєва, Антоніна Валеріївна
Подкопаєв, Сергій Вікторович
Keywords: атестація
паспортизація
робоче місце
гігієнічні критерії
пільги
компенсації
Issue Date: May-2020
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Організаційно-технічне та ергономічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць» (для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» усіх форм навчання) / уклад. С.В. Подкопаєв, Н.С. Біла, А.В. Андрєєва. – Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2020. – 128 с.
Abstract: Методичні вказівки з дисципліни «Організаційно-технічне та ергономічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека» освітнього ступеню «магістр» передбачає практичні заняття згідно зі змістом і тематикою дисципліни. Практичні є складовою частиною учбового процесу студентів на рівні підготовки магістрів, вони сприятимуть розвитку навичок до самостійного вирішення питань забезпечення безпеки діяльності, життя та здоров’я людини, суспільства, держави від дії виникнення надзвичайних ситуацій.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32322
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри ОП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Атестація (практичні).docx375,98 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.