Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32155
Title: Макетний зразок комп'ютеризованого вимірювача параметрів мікроклімату промислових теплиць
Other Titles: The computerized meter model sample of the industrial greenhouses microclimate parameters
Authors: Вовна, Олександр Володимирович
Лактіонов, Іван Сергійович
Зорі, Анатолій Анатолійович
Keywords: комп'ютеризований вимірювач
макетний зразок
мікроклімат
теплиця
температура
вологість
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Харків: НТУ «ХПІ»
Citation: Вовна, О.В. Макетний зразок комп'ютеризованого вимірювача параметрів мікроклімату промислових теплиць [Електронний ресурс] / О.В. Вовна, І.С. Лактіонов, А.А. Зорі // Вісник НТУ ХПІ : зб. наук. праць. – Харків,2017. – Сер. Електроенергетика та перетворювальна техніка. – № 4 (1226). – С. 14 – 18. – Назва з екрана.
Series/Report no.: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Х.: НТУ «ХПІ», 2017. – No 4 (1226);
Abstract: У статті шляхом аналізу регламентованих вимог щодо режимів зростання рослин на захищених ґрунтах та існуючих рішень побудови систем автоматичного управління технологічними процесами промислових теплиць обґрунтовано структурну схему комп'ютеризованого вимірювача параметрів мікроклімату теплиць. Розроблено апаратно-програмну реалізацію макетного зразка вимірювача. Проведено лабораторні випробування розробленого засобу вимірювання. Визначено пріоритетні напрямки подальших досліджень вимірювача з метою підвищення ефективності вітчизняних аграрних підприємств із захищеними ґрунтами.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32155
ISSN: 2079-4525 (print)
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри електронної техніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract.pdf64,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.