Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32113
Title: Організація електронного документообігу у сфері архівної справи та діловодства в Україні
Other Titles: Organization of electronic workflow in the field of archival affairs and record keeping in Ukraine
Authors: Олійник, Наталя Миколаївна
Keywords: архівна справа
національний архівний фонд
електронний документообіг
електронний документ
інформатизація архівної справи
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Олійник Н.М. Організація електронного документообігу у сфері архівної справи та діловодства в Україні : випускна кваліфікаційна робота … магістра : 281 Публічне управління та адміністрування / Олійник Наталя Миколаївна – Покровськ, 2020. – 101 с.
Abstract: В дипломній роботі надано загальну характеристику поняттям електронного документообігу, електронного документу та архівної установи. Розглянуто нормативно-правове регулювання питань архівного зберігання електронних документів в Україні та закордоном. Розглянуто електронний документообіг як механізм забезпечення збереженості документів. Надано пропозиції щодо організації збереження електронних документів в архівній установі.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32113
Appears in Collections:Магістр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом Олійник.pdf607,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.