Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31813
Title: НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
Other Titles: SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE POWER SUPPLY SERVICE ON THE EFFICIENCY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
Authors: Мирошниченко, Ганна
Keywords: ефективність, інтегральний показник ефективності, метод аналізу ієрархій, нечіткі множини, енергетичне господарство.
Issue Date: 3-Dec-2019
Series/Report no.: Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна.;2(21)
Abstract: Розроблено інтегральний показник оцінки ефективності роботи підприємства, що комплексно характеризує вплив енергетичного господарства на результати господарської діяльності та пов'язує економічні, еколого- економічні та соціально-економічні цілі підприємства. Обґрунтовано многокритеріальну ієрархічну модель впливу результатів роботи енергетичного господарства на ефективність підприємства. Виконана в роботі оцінка параметрів із застосуванням модифікованого методу аналізу ієрархій забезпечує ранжирування всіх факторів і альтернатив, які визначають ефективність функціонування підприємства в умовах, що залежать від результатів роботи енергетичного господарства, підвищує загальний рівень надійності прийняття управлінських рішень у галузі управління енергетичним господарством промислового підприємства, комплексно враховує екологічну, економічну та соціальну характеристики цілей господарської діяльності промислового підприємства.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31813
ISSN: 1680-0044
Appears in Collections:Наукові праці співробітників кафедри УЕФБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14 Myroshnycenko G. 2019.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.