Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31801
Title: ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АНТИКОРОЗІЙНИХ ПОКРИТЬ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМІЧНОГО НАПИЛЮВАННЯ
Authors: Шеремет, Н.М.
Дерев’янкіна, Л.С.
Костіна, О.Д.
Keywords: металеві конструкції
ерозійно-корозійне руйнування
корозія
Issue Date: May-2020
Publisher: Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2019.
Citation: Шеремет Н.М. Особливості створення антикорозійних покрить методом холодного газодинамічного напилювання [Електронний ресурс] / Н.М. Шеремет, Л.С. Дерев’янкіна, О.Д. Костіна // Проблеми техніки і технології переробних виробництв : V Міжнар. наук.-практич. конферен.; збірник тез доповідей 16 травня 2019 р. - Покровськ, 2019. – С. 85-87. – Режим доступу : http://ea.donntu.edu.ua/retrieve/df658db2-c888-4181-bc68-adc52e35b842/%d0%9a%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%d0%bd%d0%b0%202.pdf. – Назва з екрана.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31801
Appears in Collections:Наукові праці співробітників кафедри МЕХТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Костіна 2.pdf498,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.