Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31795
Title: Аналіз ефективності двовального лопатевого змішувача сипких сировинних матеріалів за допомогою САЕ-систем
Аналіз ефективності двовального лопатевого змішувача сипких сировинних матеріалів за допомогою САЕ-систем
Other Titles: Analysis of the efficiency of a two-shaft paddle mixer for bulk raw materials using СAE systems
Analysis of the efficiency of a two-shaft paddle mixer for bulk raw materials using СAE systems
Authors: Кутняшенко, О. І.
Кутняшенко, О. І.
Топоров, А. А.
Топоров, А. А.
Третьяков, П. В.
Третьяков, П. В.
Алексєєва, О. Є.
Алексєєва, О. Є.
Кутняшенко, І. В.
Кутняшенко, І. В.
Боровльов, В. М.
Боровльов, В. М.
Костіна, О. Д.
Костіна, О. Д.
Keywords: лопатевий змішувач
конструкція
ефективність
частинка
моделювання
EDEM
Issue Date: May-2020
May-2020
Publisher: www.seanewdim.com
www.seanewdim.com
Citation: Аналіз ефективності двовального лопатевого змішувача сипких сировинних матеріалів за допомогою САЕ-систем [Електронний ресурс ] / О. І. Кутняшенко, А. А. Топоров, П. В. Третьяков, О. Є. Алексєєва, І. В. Кутняшенко, В. М. Боровльов, О. Д. Костіна // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VIII(27), Issue: 224, 2020 Feb. – P. 66 – 70. - Режим доступу : http://www.seanewdim.com/. – Назва з екрана.
Аналіз ефективності двовального лопатевого змішувача сипких сировинних матеріалів за допомогою САЕ-систем [Електронний ресурс ] / О. І. Кутняшенко, А. А. Топоров, П. В. Третьяков, О. Є. Алексєєва, І. В. Кутняшенко, В. М. Боровльов, О. Д. Костіна // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VIII(27), Issue: 224, 2020 Feb. – P. 66 – 70. - Режим доступу : http://www.seanewdim.com/. – Назва з екрана.
Abstract: Робота присвячена пошуку шляхів підвищення ефективності двовального лопатевого змішувача. Змішування ма- теріалу є важливим і невід’ємним етапом практично в кожному промисловому виробництві і Пріоритетним напрямком тех- нічного прогресу в промисловості є вдосконалення технологічних процесів, заміна морально і фізично застарілого облад- нання. Для аналізу ефективності існуючих конструкцій лопатевого змішувача представлені результати дослідження потоків часток матеріалу в робочій зоні апарата, які досліджувалися шляхом моделювання процесу в CAЕ-комплексі. В статті приве- дений алгоритм розрахунку потоку часток в програмному комплексі EDEM, розроблено розрахунковий та аналітичний аналіз ефективності перемішування трьох видів змішувачів. Для підвищення ефективності двовального змішувача запропоновано змінити конструкцію лопатей та їх кут встановлення. Дослідження показали, що двовальний змішувач з лопатями під кутом 45° має найбільшу ефективність перемішування, яка становить 91,7 %.
Description: Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VIII(27), Issue: 224, 2020 Feb.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31795
ISSN: e-ISSN 2308-1996
e-ISSN 2308-1996
Appears in Collections:Наукові праці співробітників кафедри МЕХТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник 2020 nattech_viii_224_27 (3).pdf9,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.