Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31741
Title: Подалання прокрастинації здобувачив вищої освіти на засадах педагогіки
Other Titles: Несторук Н.А., Придатько І.В. Подалання прокрастинації здобувачив вищої освіти на засадах педагогіки // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 68. Т. 2. - С. 77-81.
Authors: Несторук Наталья Анатоліївна, Придатько Ігор Владиславович
Keywords: прокрастинація
здобувачі вищої освіти
педагогічна технологія
навчально- пізнавальна діяльность
академічна успішність
фахова компетентність
Issue Date: 2020
Publisher: Запоріжжя: КПУ.
Citation: Несторук Н.А., Придатько І.В. Подалання прокрастинації здобувачив вищої освіти на засадах педагогіки // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2020. Вип. 68. Т. 2. - С. 77-81.
Abstract: У роботі встановлено, що прокрастинація – зволікання, відкладання важливих справ на потім, стала актуальною проблемою сьогодення. Також виявлено причини її виникнення – тривожність, стрес, страхи невдачі, втрата контролю над ситуацією, надмірне відособлення, та розглянуто класифікацію прокрастинації: щоденна; в прийнятті рішень; компульсивна; академічна, тобто від- кладання виконання навчальних завдань, підготовки до іспитів тощо. З’ясовано фактори, що впли- вають на появу даного феномену, серед яких: відтермінування винагород; недостатня мотивація; необхідність взаємодії з людьми, які викликають негативні емоції; перфекціонізм; умови навчаль- ного процесу, які провокують прокрастинацію, а саме: нудні, рутинні, неприємні завдання, тривалий термін їх виконання, нав’язаність завдань ззовні. Єдиним шляхом зниження рівня даного феномену є формування внутрішньої мотивації за наявності сприятливих умов. Спроектувавши педагогічну технологію послаблення й подолання феномену прокрастинації, ми припустили, що залучення здо- бувачів педагогічних спеціальностей до професійної діяльності для зниження зволікань має відбу- ватися на ґрунті низки педагогічних умов, серед яких першочерговими вважаємо: належне мате- ріально-технічне та методичне забезпечення; поетапність у плануванні освітньої діяльності; створення єдиного навчально-методичного середовища; наявність комплексу відповідних навчаль- них дисциплін; забезпечення сприятливого мотиваційного супроводження, використання фасилітації на ґрунті дидактичних принципів, буде здатна оптимізувати навчально-виховний процес, знизивши прокрастинацію, активізувати навчально-пізнавальну діяльність здобувачів вищої освіти, чим підви- щить академічну успішність та якість знань, а звідси й рівень фахової компетентності випускників закладів вищої освіти. Розроблену педагогічну технологію було впроваджено в навчально-виховний процес і перевірено її дієвість. У результаті її застосування відбулося зростання успішності та яко- сті знань здобувачів та позитивні зміни в результатах комплексних кваліфікаційних іспитів, що фак- тично довело припущення щодо досягнення бажаного результату, а саме подолання прокрастинації на засадах педагогіки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31741
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри електромеханіки та автоматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pedagogy-journal.kpu.zp.ua_68_Т_2_2020 (1).pdf782,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.