Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31718
Title: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Сучасні методи моделювання в гірництві"(для аспірантів, які навчаються на третьому науково-освітньому рівні за спеціальністю 184 Гірництво всіх форм навчання)
Authors: Сахно, Іван Георгійович
Сахно, Світлана Володимирівна
Keywords: finite element method
stress
Issue Date: Sep-2019
Abstract: В методичних вказівках наведені рекомендації щодо розрахунку параметрів полів статичних напружень навколо одиночних гірничих виробок, параметрів зон руйнування порід навколо виробок, проведення статичного аналізу міцності і деформацій елементарних систем методом скінчених елементів, аналізу напружено-деформованого стану порід навколо протяжної гірничої виробки методом скінчених елементів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31718
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри РРККItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.