Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31710
Title: Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Демографія» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання
Authors: Моісєєнко, Лариса Миколаївна
Keywords: демографія, перепис населення, статистика
Issue Date: 2018
Publisher: Покровськ : Індустріальн. ін-т ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2018 – 25 с.
Citation: Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Демографія» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. Л.М. Моісєєнко. – Покровськ : Індустріальн. ін-т ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2018 – 25 с.
Abstract: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи мають сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни «Демографія», спонукають ґрунтовно вивчати законодавчі акти, статистичні щорічні видання, спеціальні наукові видання, у яких розглядаються теоретичні та практичні аспекти вирішення головних економічних проблем у сучасних умовах. Наведено методику написання курсової роботи в основу якої покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення складових частин роботи, а також використано рекомендації, що містяться в різних довідкових матеріалах.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31710
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M196.pdfМоісєєнко. Демографія319,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.