Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31707
Title: Основи управління якістю (теоретико-методологічні аспекти): навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей / М.П. Костюченко, Я.О. Ляшок, С.В. Подкопаєв, О.Е. Кіпко; за ред. М.П. Костюченка. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2017. – 447 с.
Authors: Костюченко, Михайло Петрович
Keywords: Якість
управління якістю
методи управління якістю
методологічні аспекти
Issue Date: 2017
Publisher: Покровськ; ДонНТУ
Abstract: У навчальному посібнику викладені теоретико-методологічні аспекти управління якістю. Велика увага приділяється аналізу базових термінів і понять. Сутність управління якістю розглядається на основі системного, структурного, ентропійного, функціонального, модельного, проектного, діяльнісного, процесного, ситуаційного, кібернетичного та синергетичного підходів. Акцент ставиться на питаннях методології досліджень, зокрема на задачах прийняття рішень, методах управління якістю, імовірнісно-статистичних методах, інструментах контролю якості та процесах розгортання функції якості (QFD).
Description: Навчальний посібник відповідає вимогам освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів технічного спрямування з питань управління якістю.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31707
ISSN: ISBN 978-966-377-212-7
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ОП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основи управління якістю.pdf7,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.