Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31678
Title: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія і практика комунікації» для студентів денної і заочної форми, які навчаються за спеціальністю : 054 Соціологія [Електронний ресурс] / уклад. В.М. Сурженко, І.О. Дмитрик. – Покровськ : ДонНТУ, 2020. – 31 с.
Authors: Сурженко, Віта Миколаївна
Дмитрик, Ірина Олександрівна
Issue Date: 2020
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31678
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри Історії та права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Теор.і пр. комунікації.pdf710,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.