Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31602
Title: ДЕЯКІ МАТЕРІАЛИ ДО ХРЕСТОМАТІЇ СХІДНОСТЕПОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК
Other Titles: Materials for the Ukrainian eastern steppe dialects reader
Authors: Клименко, Наталія Борисівна
Klymenko, Nataliya
Keywords: діалектна лексика
семема
сема
семема
українські східностепові говірки
семантична структура слова
синонім
варіант
Issue Date: 2-Mar-2015
Publisher: ТОВ "Нілан-ЛТД"
Citation: Клименко Н.Б. ДЕЯКІ МАТЕРІАЛИ ДО ХРЕСТОМАТІЇ СХІДНОСТЕПОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК / Н.Б. Клименко // Граматичні студії: зб. наук. пр. ‒ Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. ‒ С.164-167.
Abstract: Мета пропонованої статті – фіксація й лексикографічне опрацювання діалектної лексики східностепових українських говірок, що входить до складу тематичних груп: метеорологічна, астрономічна лексика, назви меблів і хатніх речей, назви частин хати, назви посуду.Здійснити необхідні записи фактичного матеріалу; серед назв зазначених груп лексики виділити ті, що належать до діалектних; описати склад і семантичну структуру діалектних номенів, уживаних у східностепових донецьких говірках.Пропонований фрагмент словника є черговим етапом роботи над Словником східностепових говірок. Збирання діалектної лексики, яке набрало тепер широкого розмаху, і публікація її у вигляді регіональних словників є підготовчим етапом до створення узагальненої лексикографічної праці – Словника українських народних говорів.
Description: Пропонований „Фрагмент словника східностепових українських говірок” є частиною диференційного словника, що не охоплює всієї лексики, яка функціонує в донецьких говірках, а подає лише діалектні слова, що не увійшли до основного словникового складу української літературної мови й репрезентують різні фонетичні, структурно-семантичні різновиди діалектної лексики, уживаної в східностепових говірках, що є одним з основних принципів роботи над Словником східностепових говірок Специфіка досліджуваної лексики полягає не стільки у вживанні лексем, що відзначаються вузьколокальним характером, скільки змінами в семантичній структурі відомих назв, а також відбиттям фонетичних, рідше граматичних і словотвірних особливостей донецьких говірок в аналізованих лексемах.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31602
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
klymenko GS 2015.docx43,4 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.