Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31573
Title: Дослідження впливу зміни фізико-механічних властивостей гірських порід на їх абразивність і безпеку праці при веденні гірничих робіт
Other Titles: The investigation of the influence of the changes in physical and mechanical properties of rocks on their abrasiveness and on the safety during mining operations
Authors: Успенська, Катерина Олександрівна
Uspenska, Kateryna
Keywords: пісковик
абразивність
відносний знос інструменту
вологоємність
гармонійний аналіз
фрактальний аналіз
мікроскопічний аналіз
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Покровськ: ДВНЗ ДoнНТУ;
Citation: Успенська К.О. Дослідження впливу зміни фізико-механічних властивостей гірських порід на їх абразивність і безпеку праці при веденні гірничих робіт : випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 184 «Гірництво» (спеціалізація «Охорона праці в гірництві») / К.О. Успенська. – Покровськ: ННІІ ДВНЗ ДонНТУ, 2019. – 84 с.
Abstract: Абразивність є гірничо-технологічним параметром, що характеризує здатність гірських порід зношувати при терті робочий інструмент породо-руйнівних машин. У міру збільшення абразивності збільшується знос інструментів, що істотно відбивається на техніко-економічних показниках роботи гірничих машин. Кількісна оцінка абразивності гірських порід необхідна для раціонального проектування бурових, гірничопрохідницьких і гірничодобувних машин, а також для встановлення оптимальних режимів їх роботи в процесі експлуатації та безпеки праці. Поставлені задачі розв’язувалися наступними методами: метод визначення гідрогазодинамічних властивостей гірських порід; метод лабораторного дослідження абразивності гірських порід; метод дослідження мікроструктур; мікроскопічний метод; метод фрактальності пористих матеріалів; метод гармонійного аналізу до дослідження поверхні мікротекстур; метод кореляційно-регресійного аналізу даних. Отримана лінійна емпірична залежності параметрів абразивності від вологоємності пісковику; встановлено, що мінімальний відносний знос стержня спостерігається при вологоємності 0,6% і 2%; метод гармонійного аналізу дозволяє визначити розміри абразивних елементів пісковику
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31573
Appears in Collections:Магістри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР_Успенська.pdf4,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.