Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31535
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Рекламний менеджмент» для студентів освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Authors: Мізіна, Олена Вікторівна
Keywords: Сутність і сфера рекламного менеджменту, дослідження рекламного ринку, медіапланування, корпоративна репутація
Issue Date: 2020
Publisher: Покровськ : ДонНТУ, 2020. – 90 с.
Citation: Затверджено навчально-методичним відділом ДонНТУ, Протокол № 6 від 28.01.2020 р.
Abstract: Конспект лекцій містить теоретичний матеріал з дисципліни «Рекламний менеджмент» згідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31535
Appears in Collections:Конспекти лекцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рекл. менедж. (лек.) -Мізіна-затв..pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.