Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31518
Title: Антикризове управління на муніципальному рівні
Other Titles: Municipal Crisis Management
Authors: Яковенко, Сергій Леонідович
Keywords: криза
управління
публічний сектор
муніципальний рівень
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Яковенко С.Л. Антикризове управління на муніципальному рівні : випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» / С.Л. Яковенко. – Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2019. – 82 с.
Abstract: Яковенко С.Л. Антикризове управління на муніципальному рівні / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» – С.Л. Яковенко, Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ 2019р. В дипломній роботі розкрито теоретичні засади основ антикризового управління. Розглянуті сучасні підходи до розуміння причин виникнення кризових ситуацій на муніципальному рівні. Проаналізовані сутність, ознаки та фактори, розкритий зміст антикризового управління. Охарактеризовані особливості антикризового управління в публічному секторі. Проведений аналіз соціально-економічного стану Донецької області. На основі аналітичного матеріалу в дослідженні наведені принципи та інструменти антикризового управління на муніципальному рівні. Розроблена модель антикризового управління на муніципальному рівні та представлені рекомендації щодо її застосування.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31518
Appears in Collections:Магістр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яковенко_Диплом.pdf2,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.