Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31470
Title: Методичні рекомендації до виконання семінарських, індивідуальних, контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія України та української культури» для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання
Authors: Моісєєнко, Лариса Миколаївна
Keywords: суспільний та духовний феномен, духовна та матеріальна культура, культурогенез,
Українська національна революція, незалежність, модернізація
Issue Date: 2019
Citation: Методичні рекомендації до виконання семінарських, індивідуальних, контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія України та української культури» для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. Л.М. Моісєєнко. – Покровськ : Індустріальн. ін-т ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2019. – 56 с.
Abstract: Методичні рекомендації до виконання семінарських, індивідуальних, контрольних робіт з навчальної дисципліни «Історія України та української культури» для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання містять програмні вимоги (програму з дисципліни, методичні рекомендації щодо виконання семінарських занять, щодо виконання індивідуальних робіт та контрольних робіт студентів, критерії оцінювання знань і контрольні питання), додатки та список рекомендованої літератури. Рекомендації будуть корисними студентам економічних та технічних спеціальностей як денної, так і заочної форми навчання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31470
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M566.pdfМоісєєнко Історія та культура536,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.