Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31398
Title: Аналіз особливостей побудови систем захисту при моделюванні Smart Home
Other Titles: Analysis of the design features of protection systems when modeling a smart home
Authors: Моженко, Олександр Олександрович
Keywords: біометрична ідентифікація
Python
Komodo
Keras
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Моженко О.О. Аналіз особливостей побудови систем захисту при моделюванні Smart Home : випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» / О.О. Моженко. – Покровськ : ДВНЗ ДонНТУ,2019. – 122 с.
Series/Report no.: Комп’ютерні науки;
Abstract: Актуальність теми. Сучасні системи захисту розумних будинків спрямовані на захист від зловмисних вторгнень та попередження аварійних сітуацій, однак досі не існує якісних рішень, що до забезпечення захисту мешканців під час виконання їх повсякденної діяльності. Об'єктом дослідження є модель побудови та функціонування системи захисту розумного будинку. Предметом дослідження є ідентифікація та контроль активності мешканців розумного будинку. Мета роботи полягає у розробці програмної моделі розумного будинку та системи захисту, що дозволяє забезпечити ідентифікацію та контроль мешканців будинку з метою підвищення рівня безпеки їх життя. Методи досліджень базуються на основних положеннях та методах біометричної ідентифікації людини, розпізнавання активності мешканців розумного будинку, штучних нейронних мереж та обробки інформації. Наукова новизна полягає у нових підходах до обробки біометричних даних та повсякденної активності людини, уявлення їх у вигляді, що дозволяє використовувати методи машинного навчання та побудови моделі системи безпеки розумного будинку. Практичне значення полягає в підвищенні ефективності використання програмних систем при вирішенні задач проектування та розробки систем безпеки у розумних будинках.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31398
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моженко_Пояснювальна_записка_16122019.pdf4,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.