Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31389
Title: Дослідження методів масштабування зображень без втрати якості для покращення інтерфейсу ігрових додатків
Other Titles: Research of methods for image scaling without loss of quality to improve the interface of gaming applications
Authors: Мисько, Андрій Сергійович
Keywords: масштабування зображень
ігровий додаток
ремастер
Python
PyTorch
CNN
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Мисько А. С. Дослідження методів масштабування зображень без втрати якості для покращення інтерфейсу ігрових додатків : випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» / А. С. Мисько. – Покровськ : ДВНЗ ДонНТУ, 2019. – 108 с.
Series/Report no.: Інженерія програмного забезпечення;
Abstract: Об’єктом дослідження даної роботи виступають засоби реалізації згорткових нейронних мереж для масштабування зображень. Предметом дослідження є використання нейронних мереж масштабування зображень для покращення інтерфейсу застарілих ігрових додатків. Метою є визначення реалізації нейронної мережі масштабування зображень, визначення оптимальних параметрів навчання та вибір методу для використання у підвищенні якості інтерфейсу комп’ютерних ігрових додатків. В процесі роботи було досліджено методи масштабування зображень, що використовують нейронні мережі та розроблено одну з моделей, проведено тестування різних параметрів навчання мережі та аналіз результатів за об’єктивними та суб’єктивними оцінками. Результатом роботи є розроблена модель глибокої рекурсивної мережі, що може продовжувати навчання на зображеннях, що були надані користувачем під час її використання, аналіз та порівняння різних значень параметрів навчання нейронної мережі. Наукова новизна полягає у дослідженні закономірностей використання параметрів навчання для нейронних мереж масштабування зображень та використання зображень з ігрових додатків для навчання нейронних мереж масштабування зображень. Практичне значення полягає в запропонуванні рекомендацій щодо використання методів масштабування зображень, що використовують нейронні мережі в старих ігрових додатках для покращення інтерфейсу користувача.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31389
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МиськоАС_masters.pdf3,92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.