Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31323
Title: Викладання курсу «Екологія» в контексті формування громадянської ідентичності
Authors: Кречетова, Віра Альбертівна
Keywords: Кречетова
Віра Альбертівна
вища школа
громадянська ідентичність
викладання екології
формування громадянської ідентичності
ДонНТУ
Національна доктрина розвитку освіти
Я-концепція
Концепція екологічної освіти України
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ "КПІ"
Citation: 7. Кречетова В. А. Викладання курсу «Екологія» в контексті формування громадянської ідентичності. Екологія. Людина. Суспільство : збірка тез доповідей XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих учених (м. Київ) / Укладач Д. Е. Бенатов. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. С. 171 – 172.
Abstract: Враховуючи дані проведених автором опитувань, треба зазначити, що найбільш дієвим серед опосередкованих методів є особистий приклад викладачів. Також принципово важливою є інтеграція освітніх заходів у громадську діяльність: екологічні акції, соціальні проекти, участь у роботі суспільних організацій тощо. З одного боку, така інтегрованість дозволяє на практиці посилити теоретичну складову еко- логічної освіти, а з іншого — сприятиме вирішенню надважливого завдання сучасної Украї- ни — формування громадянського суспільства.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31323
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри Історії та права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krechetova_KPI_2015.pdfвідповідне конструювання громадянської ідентичності, як і екологічне виховання студентів, може відбуватися і непрямими засобами. Найбільш дієвим є особистий приклад викладачів.526,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.