Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31322
Title: Теоретичне осмислення громадянської ідентичності в контексті соціальної ідентифікації
Authors: Кречетова, Віра Альбертівна
Keywords: Кречетова
Віра Альбертівна
вища школа
громадянська ідентичніть
формування громадянської ідентичності
ідентифікація
Issue Date: 23-May-2015
Publisher: Національний університет «Одеська юридична академія»
Citation: Кречетова, В. А. Теоретичне осмислення громадянської ідентичності в контексті соціальної ідентифікації / В. А. Кречетова // Наукова дискусія: питання соціології, політології, філософії та історії : матеріали міжнар. наук.-практич. конф. (22–23 травня 2015 р., м. Одеса). - Одеса : Нац. ун-т Одеська юридична академія, 2015. - С. 26–29. – Бібліогр.: 9 назв.
Abstract: В різних типах суспільних систем ідентифікація особистості відбувається по-різному. Для традиційних суспільств характерна локальна, малогрупова ідентифікація (в сім’ї, общині, касті і т.п.). В модерному суспільстві рівень ідентичності підвищується – до класової, національної і громадянської. Категорія «громадянська ідентичність» є однією з відносно нових у соціології, при цьому первинне поняття «ідентичність» широко представено у науковому обігу психології, філософії, культурології, політології і педагогіки.
Description: У соціологічному розумінні розрізняють ідентифікацію як процес і ідентичність як результат самоототожнення індивіда з якою-небудь людиною, групою, зразком або набором цінностей.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31322
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри Історії та права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krechetova_Odesa_2015.pdfУ соціологічному розумінні розрізняють ідентифікацію як процес і ідентичність як результат самоототожнення індивіда з якою-небудь людиною, групою, зразком або набором цінностей.927,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.