Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31278
Title: ВИЩА ШКОЛА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Other Titles: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук
Authors: Кречетова, Віра Альбертівна
Keywords: Кречетова
Віра
вища школа
громадянська ідентичність
стратегія національного розвитку
соціально-політична єдність
формування громадянської ідентичності
соціальні перетворення суспільства
Issue Date: 27-Nov-2018
Publisher: Класичний приватний унІверситет
Abstract: Базовою передумовою для реалізації будь-якої соціальної стратегії національного розвитку є соціально-політична єдність та ефективне функціонування механізмів соціокультурної консолідації суспільства. У разі, якщо ці елементи розбалансовані й особливо якщо вони не отримують належної уваги з боку суб’єктів державного управління, активізуються тенденції дезінтеграції, а історично обумовлені регіональні, етнічні чи релігійно-конфесійні відмінності починають переходити в режим поляризації.Молодь, зокрема студентська, завжди була активною і енергійною соціальною групою, рушійною силою соціальних перетворень суспільства. Студенти – це ті соціальні суб’єкти, які мають амбіції досягнути більшого, досвід використання сучасних технологій, уявлення про те, що потрібно змінити в житті й можливість реалізації своїх мрій; вони мають час як для саморозвитку, так і для участі в перетворенні соціуму. Слід визнати, що загальний рівень громадянської ідентичності, в тому числі студентства, в українському суспільстві залишається недостатньо високим, що перешкоджає створенню широкої соціальної бази для сучасних демократичних перетворень. Тому цілеспрямоване формування громадянської ідентичності залишається актуальним завданням. Проведений аналіз дозволив запровадити градації, котрі можуть бути використані для емпіричного виявлення громадянської ідентичності на макрорівні: негативна ідентичність; вимушена ідентичність; нейтральна ідентичність; бажана ідентичність; позитивна ідентичність.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31278
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри Історії та права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!!!Кречетова_автореф.pdfАвтореферат дисертації Кречетової В.А.336,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.