Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31237
Title: ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСУ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЩОДО ОЦІНКИ ГОТОВНОСТІ ДО ДОСЯГНЕННЯ КРАЇНОЮ СТАНУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Authors: Подлужна, Наталія Олександрівна
Keywords: економіка знань
оцінка
конкурентоспроможність
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Покровськ; ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: зб. тез І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Кременчук, 16-18 лист. 2016 р.). Кременчук, КрНУ, 2016. С.233–234.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31237
Appears in Collections:Подлужна Н.О., д.е.н., в.о. зав. кафедри ЕООItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.