Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31223
Title: АНАЛІЗ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ СТРУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕТОДУ
Authors: Подлужна, Наталія Олександрівна
Keywords: економіка знань
нормативне-правове забезпечення
стимулювання
структурно-інформаційний метод
людський розвиток
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Покровськ; ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2016. № 23 (12). С. 22–30.
Abstract: На основі структурно-інформаційного методу зроблено аналіз нормативно-правового забезпечення стимулювання становлення економіки знань в Україні та розроб-лено пропозиції щодо його вдосконалення з метою людського розвитку. Запропоновано розробку стратегій на рівні регіонів і міст України, що забезпечать стимулювання станов-лення економіки знань з урахуванням особливостей їх розвитку.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31223
Appears in Collections:Подлужна Н.О., д.е.н., в.о. зав. кафедри ЕООItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.